ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 301 im. gen. Zygmunta Berlinga

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 345

Nasz adres: 01-384 Warszawa, ul. Brygadzistów 18, tel. (22) 664 92 46

e-mail: sekretariat@zsp2.pl

Numer rachunku Rady Rodziców przy SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 w ZSP nr 2
32 1680 1248 0000 3000 1471 0014

Szkoła istnieje już 30 lat. Dzięki wysokim wynikom dydaktycznym i sportowym jest znana wśród mieszkańców Bemowa.

 


Zapraszamy na nową stronę internetową

 

 


Aktualności


PRZETARGI


ZIELONY CERTYFIKAT


RADA RODZICÓW


Powstała nowa strona internetowa naszej szkoły. Oto adres: www. zsp2.edupage.org

ZAPRASZAMY!


  • Patron szkoły

 

Dlaczego warto być uczniem SP 301 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2?

Tutaj:

  • nauczają i wychowują

  • mądrze zagosopodarowują wolny czas

  • opiekują się i pomagają

  • uczą zdrowej rywalizacji

  • oswajają ze stresem